Συμβουλευτική και Θεραπεία

Διαδικτυακές Συνεδρίες συμβουλευτικής, υποστήριξης, και/ή ψυχοθεραπείας:

ατομικές, οικογενειακές, ζευγαριού, ομαδικές

Η συνηθισμένη συνάντηση διαρκεί περίπου 55 λεπτά, αυτό μπορεί όμως να αλλάξει ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες, ωστόσο, αφού πάντα συμφωνηθεί εκ των προτέρων.

Όλες οι συνεδρίες είναι αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού

***Αυτό το διάστημα και για τους επόμενους 2 μήνες δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για νέα ραντεβού***

Για επιπλέον πληροφορίες δείτε εδώ:

https://lotuslight.gr/pages/3calendar/gr/
e X T i N C T