Εκπαίδευση σε Δεξιότητες

Σας ενδιαφέρει να μελετήσετε συστηματικά και να ενδυναμώσετε την ανάπτυξη και εξέλιξη δεξιοτήτων σε κάποιους από τους παρακάτω τομείς;

Εάν ναι, προσφέρονται ατομικές συνεδρίες, 50 λεπτών, στη συχνότητα που σας εξυπηρετεί με αντικείμενο τη συνεργατική (ανάμεσα σε εσάς και εμένα) μάθηση, εξατομικευμένη στις ανάγκες, επιθυμίες και σημασίες σας.

Οι τομείς στους οποίους μπορούμε μαζί να δημιουργήσουμε προγράμματα εκπαίδευσης και συστηματικής δικής σας μάθησης περιλαμβάνουν:

-πρακτικές ενδυνάμωσης της σωματικότητας (π.χ. σύνδεση με το σώμα, αναπνοή, συγκέντρωση, καλά όρια)

-πρακτικές επικοινωνίας

-πρακτικές σταθεροποίησης και ενδυνάμωσης δεσμoύ

-πρακτικές ενδυνάμωσης του “ανήκειν”

-πρακτικές ενδυνάμωσης στη σχέση με το τραύμα, και ειδικά κατά τη μετακίνηση της ταυτότητας μετά από σημαντικές αλλαγές (όπως στο πένθος, ή μετά από το διαζύγιο)

***Για τους επόμενους 2 μήνες δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού***

Για επιπλέον πληροφορίες δείτε εδώ:

https://lotuslight.gr/pages/3calendar/gr/
e X T i N C T